Tjejjourenbeata

Information om tjejjourer


Denna hemsida har inget med tjejjouren.se/Beata att göra


Tjejjourer i Sverige

I Sverige finns det cirka 60 tjejjourer från norr till söder. Dessa arbetar ideellt med att hjälpa alla som definierar sig som tjejer och inget problem är för stort eller för litet. Den som behöver komma i kontakt med dem kan använda chatt, skicka e-post eller ringa in till jouren, där volontärer svarar. Dessa är vanliga privatpersoner som också kan ge tips om vart man ska vända sig om det behövs specialisthjälp, till exempel med läkare eller advokat. Jouren är flerspråkig så att även tjejer som inte talar svenska kan prata med någon och det finns också information på flera språk på tjejjourernas hemsida.

Vad har tjejjouren för verksamhet?

Som redan nämnts har tjejjouren en grupp som talar med tjejer via olika kanaler. Utöver detta driver organisationen olika kampanjer för jämställdhet i samhället, som till exempel kampanjer för att lägga ansvaret för övergrepp på förövarna istället för på offret. Denna kampanj blev till efter en omröstning på hemsidan tjejjouren.se. Där finns också en stor faktabas där tjejer kan hitta fakta och råd om alltifrån relationer till att ta sig rakryggad genom verkligheten. En del tjejjourer ordnar också tjejgrupper och sommarläger.Kan man få hjälp vid ett övergrepp?

Tjejjourerna hjälper tjejer som råkat illa ut på flera olika sätt. På tjejjouren.se/Beata finns bra texter om de vanligaste allvarliga händelser en tjej kan råka ut för och vad en person som befinner sig i kris kan göra för att ta sig ur situationen. Där finns också en översikt över hur en rättsprocess går till så att någon som gör en polisanmälan kan ha en uppfattning om vad som kommer att hända. De volontärer som jobbar med samtal kan också tipsa om hjälp och berätta när polis eller advokat ska kontaktas.

Tjejjourernas förebyggande arbete

Förutom sin kontaktverksamhet jobbar tjejjourerna mycket förebyggande. Dels utbildar organisationen tjejer via workshops och föredrag, dels anordnas demonstrationer och kampanjer kring aktuella ämnen. Ett stort område är tjejers rätt till en säker tillvaro på nätet och organisationen har också drivit kampanjer kring förtryck i hederns namn, samt kring frågor om sex och samlevnad.


Rörelsens historia

Tjejjourerna växte fram ur kvinnojoursrörelsen. Det behövdes jourer som koncentrerade sig på de problem som tjejer och unga kvinnor har och den första tjejjouren startade i Stockholm år 1996. På den tiden sköttes de flesta samtalen fortfarande via telefon. Eftersom tjejjourerna redan ifrån början hade en yngre målgrupp, hjälpte och hjälper man än idag till med fler frågor om att vara utsatt för våld, det vill säga den största frågan för kvinnojourerna. År 2008 gick tjejjourerna tillsammans och startade hemsidan tjejjouren.se, som lanserades år 2010 med en stor framgång. I skrivande stund finns det 60 tjejjourer över hela landet och antalet växer stadigt.


För den som vill gå med i tjejjourerna

Det finns flera sätt att gå med i tjejjourerna för den som är intresserad. Hemsidan och de lokala tjejjourerna är den bästa kontaktmöjligheten. Den som vill vara aktiv i organisationen får börja med en utbildning för att lära sig mer om feminism, samtalsmetodik och de vanligaste problemen som de stödsökande tjejer har. Dock är det frivilligt att sitta i samtalsgruppen. Jourerna har också annat arbete för volontärer som vill stärka tjejers position i samhället på olika sätt.

Om det inte finns en tjejjour i närheten kan den intresserade vara med och starta en. Närmsta tjejjour kan ställa upp med hjälp. Likaså går det att få hjälp via kvinnojourerna Unizon och Roks. Det går också att få tips och hjälp via hemsidan tjejjouren.se Bland annat kan man starta en egen hemsida med en skräddarsydd chattfunktion och nedladdningsbart material som affischer, visitkort samt broschyrer. Oavsett om man som intresserad väljer att gå med i en befintlig jour, eller vill starta en ny är hjälpen alltid välkommen.